Buget 2014

Bugetul general pe anul 2014 si estimari pentru anii 2015 - 2017

Bugetul general - anul 2014

Proiect buget - anul 2014

Proiect buget 2015 si estimari 2016-2018.

Buget rectificat 12.09.2014

Bugetul general pe anul 2014 si estimari pentru anii 2015-2017