Atribuții Vicepreședinte Consiliul Județean ARGEȘ

 

Vicepreşedintele consiliului judeţean, prin delegare de atribuții, coordonează, organizează şi controlează serviciile publice şi de utilitate publică de interes judeţean, realizate prin următoarele direcţii de specialitate  şi servicii publice aflate în subordinea consiliului judeţean:

 • Direcţia Amenajarea Teritoriului şi Urbanism;

 • Direcția Cultură Turism și Tineret;

 • Biblioteca Județeană "Dinicu Golescu" Argeș

 • Muzeul Național al Viticulturii și Pomiculturii Golești;

 • Muzeul Județean Argeș;

 • Centrul Județean de Cultură și Arte Argeș;

 • Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Argeș;

 • Centrul Școlar de Educație Incluzivă „Sfânta Marina" Curtea de Argeş;

 • Centrul Școlar de Educație Incluzivă „Sfânta Filofteia" Ștefănești;

 • Grădiniţa Specială „Sfânta Elena" Piteşti;

 • Centrul Școlar de Educație Incluzivă "Sfântul Nicolae" Câmpulung; 

 • Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă „Sfântul  Stelian" Costeşti;

 • Serviciul Public Salvamont Argeș;

 • Serviciul Public Județean de Pază și Ordine Argeș;

 • Avizează situația cheltuielilor de deplasare pentru consilierii județeni.