Atribuții Vicepreședinte Consiliul Județean ARGEȘ

 

Vicepreşedintele consiliului judeţean, prin delegare de atribuții, coordonează, organizează şi controlează serviciile publice şi de utilitate publică de interes judeţean, realizate prin următoarele direcţii de specialitate  şi servicii publice aflate în subordinea consiliului judeţean:

  • Direcţia Strategii Sinteze Proiecte cu Finanțare Internațională;
  • Direcţia Tehnică.