Anunturi elaborare proiecte de hotarare cu caracter normativ - anul 2023

Anunt nr.1 - Proiectul de hotarare pentru aprobarea Ghidului Solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al județului Argeș, pentru activităţi nonprofit de interes general (unități de cult) (format zip) ("Proiectul de hotarare", "Ghidul solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al județului Argeș, pentru activităţi nonprofit de interes general (unități de cult) (format docx)")

Anunt nr. 2 - Proiectul de hotarare pentru aprobarea Ghidului Solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al judeţului Argeş ale proiectelor sportive (format zip) ("Proiectul de hotarare", "Ghidul solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al judeţului Argeş ale proiectelor sportive (format docx)")

Anunt nr. 3 - Proiectul de hotarare pentru aprobarea Ghidului Solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al județului Argeș, pentru activităţi nonprofit de interes general (tineret, cultură) (format zip) („Proiectul de hotarare", „Ghidului Solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al județului Argeș, pentru activităţi nonprofit de interes general (tineret, cultură) (format docx)")

Anunt nr. 4 - Proiectul de hotarare pentru modificarea și completarea Hotărârii consiliului județean nr. 206/28.07.2022 privind aprobarea Studiului de oportunitate în vederea stabilirii modalitații de delegare a serviciului de transport public județean

Studiu de oportunitate în vederea stabilirii modalitații de delegare a serviciului de transport public județean (format zip)

Studiu de trafic/mobilitate privind identificarea fluxurilor de călători necesar pentru întocmirea programului de transport rutier public județean de persoane, valabil pentru perioada 2022 - 2031 (format zip)

Anunt nr. 5 - Proiectul de hotarare privind aprobarea cuantumului taxelor si tarifelor locale ce se vor aplica începând cu anul fiscal 2024

Anunt nr. 6 - Proiectul de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Arges nr. 115/28.04.2022 privind aprobarea cuantumului taxelor si tarifelor locale ce se vor aplica începând cu anul fiscal 2023

Anunt nr. 7 - Proiectul de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Arges nr. 115/28.04.2022 privind aprobarea cuantumului taxelor si tarifelor locale ce se vor aplica începând cu anul fiscal 2023

Anunt nr. 8 - Proiectul de hotarare pentru modificarea și completarea Hotărârii consiliului județean nr. 206/28.07.2022 privind aprobarea Studiului de oportunitate în vederea stabilirii modalitații de delegare a serviciului de transport public județean (format zip) ("Anunt", "Studiu oportunitate", "Studiu trafic")

Minută încheiată astăzi 23.05.2023 la dezbaterea publică privind Proiectul de hotarare pentru modificarea si completarea HCJ nr. 206/28.07.2023 aprobarea Programului de transport rutier de persoane prin servicii regulate în judetul Arges cu valabilitate 2023 - 2029

Anunt nr 10923 din 15.05.2023 - Anunț privind dezbaterea publică a Proiectului de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii consiliului județean nr. 206/28.07.2022 privind aprobarea Studiului de oportunitate în vederea stabilirii modalității de delegare a serviciului de transport public județean, înregistrat sub nr. 150/PH/08.05.2023

Situatia propunerilor transmise de operatorii de transport in perioada consultarii publice privind programul de transport pentru perioada 2023 - 2029

Anunt nr. 9 - Proiectul de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Arges nr. 115/28.04.2022 privind aprobarea cuantumului taxelor si tarifelor locale ce se vor aplica începând cu anul fiscal 2023

Anunt nr. 10 - Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Arges nr 115/28.04.2022 privind aprobarea cuantumului taxelor si tarifelor locale ce se vor aplica incepand cu anul fiscal 2023

Anunt nr. 11 - Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Arges nr. 355/15.12.2022 privind aprobarea preturilor medii la principalele produse agricole in vederea evaluarii arendei pe anul 2023

Anunt nr. 12 - Strategia de Dezvoltare Durabila a Judetului Arges 2021 - 2027 - actualizata

Strategia de Dezvoltare Durabila a Judetului Arges 2021 - 2027

Anunt nr. 13 - Proiect de hotarare privind aprobarea preturilor medii la principalele produse agricole in vederea evaluarii arendei pe anul 2024

Anunt nr. 14 - Proiectul de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Arges nr. 135/27.04.2023 privind aprobarea cuantumului taxelor si tarifelor locale ce se vor aplica începând cu anul fiscal 2024