Anunt licitatie publica nr. 6896 din 22.04.2021

Anunt licitatie publica nr. 6896 din 22.04.2021, privind inchirierea in vederea desfasurarii de activitati medicale/conexe actului medical, pe o perioada de 10 ani a bunurilor imobiliare „camera 1, camera 15, camera 16 si camera 17 – Cabinete Stomatologice impreuna cu cota parte indiviza aferenta din spatiile comune" aflate in cadrul Policlinicii Costesti si Orgasul Costesti, Strada Pietii, nr. 5, Punct – „Dispensar policlinic", judetul Arges, inscrise in CF nr. 81561 – UAT Costesti, aflate in domeniul public al Judetului Arges