Anunt de atribuire

Anunt de atribuire nr 10163 din 28.06.2018 – Anunt de atribuire in baza Legii 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general