Legislatie privind organizarea si functionarea institutiei Conducere Organizare Activitate Transparență decizională Programe si strategii
Strategii Județene Strategii Naționale Programe nationale Proiecte europene
Proiecte in parteneriate Proiecte derulate de UAT cu mijloace de echilibrare repartizate de CJ Arges Proiecte in implementare
Proiect Situatii de urgenta - SUD Muntenia Proiectul Modernizare DJ 504 lim. Jud. Teleorman – Popeşti- Izvoru- Recea- Cornăţel – Vulpeşti (DN65A), km 110+700-136+695, l=25,995 km, com. Popeşti, Izvoru, Recea, Buzoieşti, jud. Argeş Proiectul Restaurarea Muzeului Județean Argeș - consolidarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural Proiectul Restaurarea Galeriei De Artă „Rudolf Schweitzer - Cumpăna”- consolidarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural Proiectul Conservarea și consolidarea cetății Poenari Argeş Proiectul Creşterea eficienţei energetice a palatului administrativ, situat în Piteşti - Piaţa Vasile Milea, nr. 1, judeţul Argeş Proiectul cu titlul „Extindere, modernizare si dotare spatii de urgenta Spitalul de Pediatrie Pitesti” Proiectul cu titlul "Modernizare DJ 503 limita județului Dâmbovița – Slobozia – Rociu – Oarja – Catanele (DJ 702 G – km 3+824) km 98+000 – 140+034 (42,034 km) în județul Argeș” Proiectul cu titlul "Extindere si dotare spatii urgenta si amenajari incinta Spital Judetean de Urgenta Pitesti” Proiectul "Extinderea și dotarea ambulatoriului integrat al Spitalului Județean de Urgență Pitești" Proiectul "Extinderea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului de Pediatrie Pitești" Proiectul "Consolidarea infrastructurii medicale pentru a face față provocărilor ridicate de combatere a epidemiei de COVID-19 la Spitalul de Pneumoftiziologie "Sf Andrei", Valea Iașului” Proiectul "Sprijin la nivelul regiunii Sud Muntenia pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură - 5D1" Proiectul „Elaborarea Planului de Amenajare a Teritoriului Județean (P.A.T.J.) Argeș” Proiectul „Renovarea energetică moderată pentru sediul Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeș, Municipiul Pitești, str. George Coșbuc nr. 40, județul Argeș” Proiectul „Laborator de radioterapie Spitalul Județean de Urgență Pitești” Proiectul „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ special din subordinea Consiliului Județean Argeș și a Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Argeș”
Proiecte in pregatire Proiecte in sustenabilitate Proiecte Cofinantate de CJ Arges Proiectul Ro - NET Proiecte finalizate
Rapoarte si studii

 

„Sprijin la nivelul regiunii Sud Muntenia pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean,inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură - 5D1"

 

Cod SMIS 2014+: 143361 / Cod proiect: 1.1.154

Proiect finanțat din Programul Operațional Asistență Tehnică, axa prioritară 1. "Întărirea capacității beneficiarilor de a pregăti și implementa proiecte finanțate din FESI și diseminarea informațiilor privind aceste fonduri", obiectiv specific 1.1. "Întărirea capacității beneficiarilor de proiecte finanțate din FESI de a pregăti şi de a implementa proiecte mature", plan proiecte 2020, ghid 5D.

 

Autoritatea de Management: Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

 

Beneficiari:

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia în parteneriat cu UAT Județul Argeș, UAT Municipiul Pitești, UAT Orașul Topoloveni, UAT Județul Dâmbovița, UAT Municipiul Târgoviște, UAT Județul Teleorman, UAT Municipiul Alexandria, UAT Orașul Zimnicea, Ministerul Tineretului și Sportului

 

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în calitate de lider al parteneriatului, anunţă debutul proiectului cu titlul „ Sprijin la nivelul regiunii Sud Muntenia pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură - 5D1".

 

Obiectivul general al proiectului:

Pregătirea de proiecte mature pentru perioada de programare 2021-2027 la nivelul regiunii Sud Muntenia

 

Rezultate așteptate:

Documentații tehnico-economice elaborate la nivelul regiunii Sud Muntenia aferente proiectelor din portofoliul 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură pentru un număr de 15 proiecte, împarțite după cum urmează:

• 3 proiecte pe domeniul mobilitate urbană;

• 4 proiecte pe domeniul regenerare urbană;

• 3 proiecte pe domeniul infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legatură;

• 2 proiecte pe domeniul centre de agrement/baze turistice (tabere școlare);

• 3 proiecte pe domeniul infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic.

 

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 21.967.125,72 lei, din care 16.995.154,22 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională, 2.537.510,87 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național, iar durata de implementare a proiectului este de 27 luni (01.10.2020, până la 31.12.2022).

 

Mai multe detalii despre implementarea acestui proiect puteți obține de pe site-ul https://www.adrmuntenia.ro sau de la sediul ADR Sud Muntenia, str. General Constantin Pantazi, nr. 7A, Călărași, cod 910164, tel.: 0242331769, 0728026708, fax: 0242313167, e-mail: office@adrmuntenia.ro, persoană de contact: Aurelian Dabu, șef Birou Gestionare Financiară Proiecte Externe

 

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2014-2020

 

 

 

Atasamente:

Anunț de presă privind debutul proiectului.pdf

Anunt debut proiect 143361 DJ 679.pdf