Bugetul local pe anul 2020 si estimarile pe anii 2021 – 2023 – actualizat conform Hotararii nr 67 din 19.02.2020

Anexa 1 - Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2020

Anexa 1a - Propunere numar personal si fondul salariilor de baza pe anul 2020

Anexa 2 - Bugetul de venituri si cheltuieli finantat integral sau partial din venituri proprii pe anul 2020

Anexa 3 - Propuneri pentru programul de investitii publice pe grupe de investiii si surse de finantare

Anexa nr 4 – Propuneri repartizare cote defalcate din impozit pe venit din fondul constituit la dispozitia consiliului judetean conform art. 6, alin. (6) din Legea nr.5/2020 – Legea bugetului de stat pe anul 2020

Anexa nr 5 - Propuneri sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale pentru anul 2020 potrivit anexei 6 la Legea nr.5/2020 – Legea bugetului de stat pe anul 2020

Bugetul General al Unitatii Administrativ – Teritoriale pe anul 2020 si estimari pentru anii 2021 – 2023

Bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole pe anul 2020 si estimarile pe anii 2021 – 2023

Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2020 si estimari pentru anii 2021 – 2023 – venituri

Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2020 si estimari pentru anii 2021 – 2023 – cheltuieli

Lista pozitiei "Alte cheltuieli de investitii" defalcate pe categorii de bunuri pe anul 2020

Programul de investitii publice pe grupe de investitii si surse de finantare