Sarbatorile Argesului si Muscelului Evenimente - Galerie foto Comunicate de presa Informatii de interes public Transparenta decizionala Monitorul Oficial al Judetului Arges Achizitii Anunturi de selectie prealabila Strategia Nationala Anticoruptie Calendarul targurilor Burse pentru elevi Voluntariat Publicatii si contracte conform legii nr 159 din 2016 Lista spatii publice cu destinatie medicala pentru vanzare Anunturi Legislație Programul PRO Social Finantari Unitati de Cult Formulare declaratii de avere si de interese Oportunitati de angajare Planul Judetean de Gestionare a Deseurilor la nivelul Judetului Arges Despre cookie Protectia datelor cu caracter personal Accesibilitate Rezultate alegeri locale 2016 Finantari nerambursabile Comisia de Disciplina Date Deschise RECOMANDĂRI COVID-19 Măsuri obligatorii cu privire la prevenția virusului covid-19 la nivelul consiliului județean argeș Conventia pentru apararea Drepturilor Omului si Libertatile Fundamentale (CEDO)

 


Bugetul local pe anul 2020 si estimarile pe anii 2021 – 2023 – actualizat conform Hotararii nr 67 din 19.02.2020

Anexa 1 - Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2020

Anexa 1a - Propunere numar personal si fondul salariilor de baza pe anul 2020

Anexa 2 - Bugetul de venituri si cheltuieli finantat integral sau partial din venituri proprii pe anul 2020

Anexa 3 - Propuneri pentru programul de investitii publice pe grupe de investiii si surse de finantare

Anexa nr 4 – Propuneri repartizare cote defalcate din impozit pe venit din fondul constituit la dispozitia consiliului judetean conform art. 6, alin. (6) din Legea nr.5/2020 – Legea bugetului de stat pe anul 2020

Anexa nr 5 - Propuneri sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale pentru anul 2020 potrivit anexei 6 la Legea nr.5/2020 – Legea bugetului de stat pe anul 2020

Bugetul General al Unitatii Administrativ – Teritoriale pe anul 2020 si estimari pentru anii 2021 – 2023

Bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole pe anul 2020 si estimarile pe anii 2021 – 2023

Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2020 si estimari pentru anii 2021 – 2023 – venituri

Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2020 si estimari pentru anii 2021 – 2023 – cheltuieli

Lista pozitiei "Alte cheltuieli de investitii" defalcate pe categorii de bunuri pe anul 2020

Programul de investitii publice pe grupe de investitii si surse de finantare