Bugetul pe anul 2017 si estimarile pe anii 2018 – 2020

Anexa nr 1 la Hotararea CJ Arges nr 63 din 30.03.2017 – Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2017 si estimarile pe anii 2018 – 2020

Anexa nr 2 la Hotararea CJ Arges nr 63 din 30.03.2017 – Bugetul de venituri si cheltuieli finantat integral sau partial din venituri proprii pe anul 2017

Anexa nr 3 la Hotararea CJ Arges nr 63 din 30.03.2017 – Programul de investitii publice pe grupe de investitii si surse de finantare

Bugetul general al Unitatii Administrativ – Teritoriale pe anul 2017 si estimari pentru anii 2018 – 2020

Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2017 si estimari pentru anii 2018 – 2020 – cheltueili

Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2017 si estimari pentru anii 2018 – 2020 – venituri

Bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole pe anul 2017 si estimarile pe anii 2018 – 2020