Directia pentru Achizitii Publice si Implementare a Proiectelor

 Directia pentru Achizitii Publice si Implementare a Proiectelor are ca principale atributiuni:

 

 • asigura managementul fiecarui contract aferent derularii unui proiect in vederea eliminarii intirzierilor,eficientizarea costurilor,asigurarea calitatii lucrarilor;

 • pregatirea temelor de proiectare pentru proiectele care se vor solicita;

 • pregatirea caietelor de sarcini, tehnice,pentru documentatile de atribuire aferente achizitilor de servicii de proiectare si consultanta;

 • auditarea,verificarea si avizarea documentatilor tehnice de executie si inaintarea catre Consiliul Judetean Arges spre aprobare;

 • verificarea si avizarea documentatilor tehnice de modificare a unor solutii tehnice deja aprobate,la solicitarea contractorilor,in vederea supunerii spre aprobare de catre Consiliului Judetean Arges;

 • colectarea informatilor necesare si elaborarea Documentatilor de Atribuire;

 • derularea efectiva a procedurilor de licitare,prin personalul propriu,in colaborare cu personal specializat din cadrul Regiei, sau cu ajutorul expertilor in achizitii publice externi;

 • semnarea contractelor de servicii si/sau lucrari,ca rezultat al finalizarii procedurilor de achizitii publice;

 • analizarea specificului activitatilor ce urmeaza sa faca obiectul unei achizitii publice si elaborarea proiectului de contract care corespunde scopului proiectului respectiv;

 • asistenta juridica privind rezolvarea contestatilor;

 • asistenta juridica pentru unitatile de implementare in vederea rezolvarii situatilor cu aspect juridic, posibil litigioase ;

 • urmarirea modului in care firmele de consultanta isi respecta obligatile contractuale ;

 • realizarea comunicarii contractuale in relatia Beneficiar (Consiliul Judetean Arges),  Reprezentantul Beneficiarului (R.A. Judeteana de Drumuri Arges), Consultant (Inginer) si Antreprenor;

 • verificarea si analizarea progresului fizic si al calitatii executiei;

 • elaborarea si inaintarea spre avizare, aprobare a unor masuri,conform contractelor, de sanctionare a contractorilor ce nu respecta obligatile contractuale;

 • elaborarea de evidente privind evolutia proiectelor, atit pentru stadiile fizice, cât şi pentru stadiile valorice,precum si actualizarea permanenta a acestora.