Direcţia Infrastructura Rutiera

Principalele atribuţii ale Direcţiei Infrastructura Rutiera sunt:

 

 • Elaboreaza si supune aprobarii Programul multianual privind intretinerea si  repararea retelei de drumuri judetene;

 • Elaborează anual starea de viabilitate a drumurilor şi podurilor judeţene, ca urmare a rapoartelor de constatare, întocmite la finele fiecarui an;

 • Împlementeaza programele anuale  privind lucrările de intretinere şi reparaţii;

 • Elaboreaza bugetul si-l supune aprobarii , pentru programele de intretinere şi reparaţii anuale;

 • Executa lucrari de intretinere si reparatii la drumurile judetene;

 • Verifică lucrările de intretinere şi reparaţii executate cu terţii ;

 • Conform programului de lucrări de întreţinere si reparatii, întocmit de Biroul Planificare  Lucrari, stabileste, in colaborare cu celelalte Directii din cadrul R.A. Judeteana de Drumuri  Arges, planificarea resurselor tehnico-financiare;

 • Efectuează recensământul traficului rutier potrivit prevederilor legale.

 • Coordonează activitatea de control şi siguranţă a circulaţiei.

 • Urmareste permanent stărea de viabilitate a retelei rutiere judetene, prin personalul  districtelor, transmitând datele Biroului de Planificare Lucrari in vederea intocmirii bazelor de date care vor sta la baza elaborarii programelor de lucrari;

 • Asigura intretinerea, repararea si schimbarea sistemelor de protectie realizate din parapeti metalici;

 • Urmareşte comportarea reţelei de drumuri judeţene faţă de acţiunea traficului şi agenţilor fizico-climaterici asigurând documentarea necesară pentru studierea condiţiilor optime de exploatare a reţelei rutiere din administrare;

 • Elaborează studii privind dezvoltarea, în perspectivă a reţelei de drumuri, în vederea satisfacerii cerinţelor traficului;

 • Coordonează si realizeaza lucrările de întreţinere curentă si reparatii privind semnalizare rutieră orizontala si verticala ;

 • Colaborează cu organele de poliţie şi propune îmbunătăţirea semnalizării rutiere pe drumurile din administrare;

 • Stabileşte (în colaborare cu şefii de compartimente organizatorice subordonate) criteriile de apreciere anuală a personalului angajat;

 • Aprobă programarea şi reprogramarea plecărilor în concediul de odihnă pentru personalul din subordinea sa.