Costul serviciilor de copiere pentru eliberarea documentelor solicitate in baza Legii 544/2001

Dispozitie privind aprobare actualizarii costului de copiere pentru serviciile prestate cu privire la eliberarea de copii de pe documentele solicitate in baza Legii nr 544 din 2001

Hotararea nr 117 din 30.04.2020 – Hotarare privind aprobarea cuantumului taxelor si tarifelor locale ce se vor aplica incepand cu anul fiscal 2021

Anexa nr. 7 la Hotararea nr 117 din 30.04.2020 – Lista taxelor extrajudiciare pentru anul fiscal 2021