Contributia lunara stabilita/asistat

Nivelul maxim al contributiei de intretinere se stabileste anual prin hotarare de consiliul judetean in functie de costul mediu anual calculat.

Conform hotararii Consiliului Judetean Arges nr. 28/24.02.2011 cuantumul contributiei de intretinere datorat de persoanele institutionalizate in Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Suici incepand cu data de 01.03.2011 este de pana la 900 lei / luna /persoana.

Marimea concreta a contributiei se stabileste in functie de veniturile asistatului si / sau reprezentantului legal de catre o comisie a unitatii pe baza Metodologiei aprobate .

Plata contribuţiei se poate face la sediul unităţii (la caserie) luni –vineri orele 8,00- 15,30, in cont prin virament ordin de plată RO13TREZ04821G331300XXXX cod fiscal 16047069 la trezoreria Curtea de Argeş sau prin mandat poştal pe adresa unităţii.