Se instituie închiderea circulației pe podul peste râul Argeş de pe DJ 703B, km. 84+723, Leordeni - Căteasca


Regia Autonomă Județeană de Drumuri Argeş R.A., în calitate de administrator al drumurilor județene, informează participanții la trafic că, începând cu data de 15.05.2022, ora 00:00, se instituie închiderea circulației pe podul peste râul Argeş de pe DJ 703B, km. 84+723, Leordeni - Căteasca


În baza prevederilor articolului 44 alin. 2 şi 5 din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:   

Regia Autonomă Județeană de Drumuri Argeş R.A., în calitate de administrator al drumurilor județene, informează  participanții la trafic că, începând cu data de 15.05.2022, ora 00:00, se instituie închiderea circulației pe podul peste râul Argeş de pe DJ 703B, km. 84+723, Leordeni - Căteasca.    

Această măsură s-a impus potrivit dispozițiilor art. 27 l it. c) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, coroborate cu concluziile raportului de expertiză tehnică întocmit cu privire la starea tehnică a podului, din care rezultă că podul se încadrează în clasa V de stare tehnică, respectiv CRITICĂ, fiind impropriu circulației pe drumurile publice.    

Măsura a avut în vedere asigurarea siguranței în circulație a participanților la trafic fiind necesare măsuri urgente de reabilitare a podului, până la readucerea acestuia la starea tehnică de siguranță şi confort în trafic.    

Având în vedere situația creată, informăm participanții la trafic că pot folosi următoarele rute alternative:    

- D.N.7: Găeşti - Topoloveni - Piteşti - A l (Piteşti Est);    

- Al (km.94) - DJ702G - cu varianta spre Piteşti: Căteasca - Coşeri - Catanele    

-Al (km.106) şi varianta spre Găeşti: DJ702G - Căteasca - Răteşti - Tigveni - Pătuleni - Pătroaia Deal - Potlogeni Deal - Ioneşti - DN61 - Găeşti.    

Participanții la trafic sunt rugați să respecte restricția instituită şi semnalizarea rutieră temporară.    

    

Director general,    

Ing. Alina Nicolau