6. COMISIA PENTRU ATRAGEREA FONDURILOR EUROPENE, INVESTIȚII, IMM-URI, TURISM

Analizează şi avizează:

  • studii şi proiecte pentru dezvoltarea turismului;
  • propunerile făcute de comune şi oraşe în vederea elaborării de programe şi proiecte  de dezvoltare economico-socială sau pentru refacerea şi protecţia mediului înconjurător, pe care le prezintă consiliului judeţean spre analiză.
  • documentaţiile tehnico-economice aferente  proiectelor de infrastructură și infrastructura  rutiera, turism, achiziționare de utilaje realizate prin fonduri nerambursabile .
  • Proiectele de conservare şi punere în valoare a monumentelor istorice şi de arhitectură prin accesarea de fonduri europene.
  • strategiile de dezvoltare rurală a unităţilor administrativ-teritoriale.