5. COMISIA JURIDICĂ, ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ 

Analizează şi avizează:

  • toate proiectele de hotărâre ce urmează a fi trimise spre dezbatere şi adoptare consiliului judeţean;
  • colaborează cu celelalte comisii de specialitate ale consiliului judeţean în vederea fundamentării din punct de vedere juridic a proiectelor de hotărare şi a programelor de măsuri care urmează a fi supuse dezbaterii şi adoptării consiliului judeţean;
  • efectuează studii privind: gradul de cunoaştere a legilor cu caracter general de către populaţie şi de respectare a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor; modul de organizare a activităţii privind relaţiile cu publicul de către autorităţile locale şi instituţiile publice; asigurarea pazei bunurilor, ordinii publice şi liniştii locuitorilor;
  • pe baza constatărilor rezultate, prezintă consiliului judeţean informări, concluzii, sinteze, cuprinzand şi măsuri de eliminare a neajunsurilor.