4. COMISIA PENTRU CULTURĂ, EDUCAŢIE, TINERET ŞI SPORT

Analizează şi avizează:

  • proiectele de hotărâre din domeniul activităţii ştiinţifice, de invăţămant, cultură, culte, sportive şi de turism;
  • programele anuale privind manifestările ştiinţifice şi culturale, de învăţămant, propuse de instituţiile publice aflate sub autoritatea consiliului judeţean;
  • analizează activitatea instituţiilor publice de cultură aflate sub autoritatea consiliului judeţean şi prezintă plenului consiliului judeţean informări asupra activităţii acestor instituţii;
  • efectuează verificări şi analize privind dotarea bazei materiale a învăţământului, culturii, sportive şi de turism şi avansează consiliului judeţean şi autorităţilor locale implicate propuneri şi, respectiv, recomandări de eliminare a neajunsurilor constatate;
  • participă impreună cu Comisia de Amenajare a Teritoriului si Investiţii la măsurile de protecţie, conservare şi punere în valoare a monumentelor istorice şi de arhitectură.