3.COMISIA PENTRU SĂNĂTATE, PROTECȚIE SOCIALĂ ȘI A MEDIULUI

Analizează si avizează:

  • proiectele de hotărâri cu privire la asigurarea condițiilor materiale și financiare necesare în vederea bunei funcționari a instituțiilor de asistență sociala și protecție a copilului;
  • proiectele de hotărâri cu privire la înființarea, desființarea sau comasarea instituțiilor publice din domeniul protecției sociale;
  • proiectele de hotărâri cu privire la alte probleme privind protecția socială;
  • proiectele de hotărâri privind participarea și/sau finanțarea alături de alte autorități publice la acțiuni în domeniul sănătății;
  • proiecte de hotărâri cu privire la asigurarea condițiilor materiale și financiare necesare în vederea bunei funcționari a instituțiilor și serviciilor publice de sănătate ;
  • analizează și avizează proiectele de hotărâri din domeniul activității de sănătate care urmeaza a fi supuse aprobării Consiliului județean;
  • analizeaza amplasarea unităților sanitare și propune consiliului județean înfiintarea de noi unități, acolo unde acest lucru se impune;
  • proiectele de hotărare prin care se stabilesc măsuri de protecţie a mediului şi amplasarea de noi obiective economice cu respectarea normelor de protecţie a mediului;
  • analizează gradul de igienizare a localităţilor, calitatea surselor de apă, asigurarea calităţii aerului, modul de colectare şi depozitare a rezidurilor menajere şi industriale şi propune, după caz, consiliului judeţean sau consiliilor locale măsuri în vederea îndepărtării factorilor poluanţi;
  • monitorizarea proiectelor unitaţilor administrativ-teritoriale privind protecţia mediului înconjurător;