Statutul Unităţii Administrativ-Teritoriale Regulamentele privind procedurile administrative Hotărârile autorităţii deliberative Dispozitiile autoritatii executive Documente si informatii financiare Alte Documente

 


Bugetul local pe anul 2018 si estimarile pe anii 2019 – 2021 – actualizat conform Hotararii nr 309 din 17.12.2018

Anexa nr 1 la HCJ nr 309 din 17.12.2018 – Influente la Bugetul local pe anul 2018

Anexa nr 2 la HCJ nr 309 din 17.12.2018 – Influente la Bugetul de venituri si cheltuieli finantat integral sau partial din venituri proprii pe anul 2018

Anexa nr 3 la HCJ nr 309 din 17.12.2018 – Influente la Programul de investitii publice pe grupe de investitii si surse de finantare

Anexa nr 4 la HCJ nr 309 din 17.12.2018 – Propuneri repartizare cote defalcate din impozit pe venit din fondul consituit la dispozitia consiliului judetean conform art. 6, alin (3), lit b) din Legea nr. 2/2018 – Legea bugetului de stat pe anul 2018

Bugetul general al Unitatii Administrativ Teritoriale pe anul 2018 si estimari pentru anii 2019 – 2021

Bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole pe anul 2018 si estimarile pe anii 2019 – 2021

Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2018 si estimari pentru anii anii 2019 – 2021 – Venituri

Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2018 si estimari pentru anii 2019 – 2021 – Cheltuieli