BIBLIOTECA JUDEŢEANA „DINICU GOLESCU"

Istoricul Bibliotecii Judeţene Argeş Dinicu Golescu

Anul 1869 este anul de referinţă în ceea ce priveşte bazele unei biblioteci publice în oraşul Piteşti. În acest an, Paraschiva Ştefu îşi întocmeşte testamentul prin care lasă 200 de galbeni austrieci pentru organizarea unei biblioteci publice.

Conducerea primăriei a fost de acord cu acest demers, dispunând elaborarea unui regulament de organizare şi funcționare a bibliotecii. Acest regulament a fost aprobat de Consiliul Comunal, la 16 martie 1886.

Pe parcursul anilor, biblioteca publică din Pitești şi-a dezvoltat colecțiile cu ajutorul primăriei dar şi prin unele donații.

Un punct de referință în acest sens îl constituie anul 1904, an în care biblioteca orașului primește prin donație biblioteca istoricului Gheorghe Ionescu - Gion, imediat după decesul acestuia. Biblioteca constă din peste 1000 de volume în limbile română, franceză şi italiană. O contribuție însemnată la realizarea acestei donații a avut Ana Ciupagea (1865-1908), femeie de aleasă cultură, actriță cu studii dramatice la Paris, poetă şi traducătoare, soția lui Gheorghe Ionescu - Gion.

În anul 1929 s-a înființat Ateneul popular Gheorghe Ionescu - Gion, care a funcționat încă de la început cu biblioteca publică, sufletul acestei instituții fiind, timp de aproape 20 de ani, institutoarea Tatiana Bobancu. Întregul fond de carte al bibliotecii Ateneului se află astăzi în colecțiile Bibliotecii Județene Dinicu Golescu  Argeș, câteva zeci de volume fiind din donația istoricului Gheorghe Ionescu –Gion.

De-a lungul timpului, Biblioteca Județeană Dinicu Golescu Argeș s-a dezvoltat constant, ajungând, în prezent, la un fond de peste 450.000 documente, peste 300 evenimente cultural-educative organizate anual, o infrastructură IT modernă, servicii și proiecte dezvoltate pentru a corespunde nevoilor comunității locale.

Anul 2003 a adus o mare bucurie iubitorilor de carte din Pitești prin darea în folosință a unui sediu nou, în suparafață totală de 4900 mp, sediu în care oferim publicului acces larg la informații cât mai diverse, instruire și recreere.

Misiune

Misiunea Bibliotecii Județene Dinicu Golescu Argeș este aceea de a promova cunoașterea, folosind în acest scop întreaga sa infrastructură umană și tehnologică, având ca obiectiv final satisfacerea intereselor de studiu, lectură, informare, documentare, educare și recreere pentru întreaga comunitate argeșeană.

Organizare

 • Compartimentul de prelucrare și organizare a colecțiilor;

 • Compartimentul Comunicarea colecțiilor;

 • Sala de împrumut la domiciliu pentru adulți Beletristică;

 • Sala de împrumut la domiciliu pentru adulți Știință și Tehnică;

 • Sala de împrumut la domiciliu pentru copii Biblioteca tinerilor;

 • Sala de lectură;

 • Sala de lectură pentru presă;

 • Sala de lectură carte religioasă;

 • Sala de lectură Colecții Speciale;

 • Sala consultare cataloage;

 • Punct de informare legislativă;

 • Europe Direct Argeș - centru de disipare a informației europene.

 • Compartimentul Informatizare

 • Biroul unic de evidență informatizată a utilizatorilor;

 • Sala Referințe electronice și acces Internet;

 • Birou servicii informatice;

 • Filialele bibliotecii (în cartierele Craiovei și Prundu);

 • Compartimentul de Comunicare, Media, Eveniment și Editoriale;

 • Compartimentul de informare bibliografică, statistică și schimb interbibliotecar.

Colecții

Peste 450.000 de documente de bibliotecă;

 • Carte veche românească și străină;

 • Cărți cu autograf și însemnări manuscrise;

 • Cărți poștale ilustrate;

 • Ediții bibliofile, rarități editoriale, ediții princeps;

 • Documente electronice.

Servicii și facilități oferite

 • Împrumut de documente la domiciliu sau pentru consultare la sala de lectură;

 • Instrumente on-line de regăsire a informației;

 • Informații și referințe bibliografice;

 • Informații legislative; Informații europene;

 • Referințe electronice și acces Internet;

 • Împrumut interbibliotecar;

 • Organizare de manifestări culturale și științifice;

 • Parteneriate cultural-educative;

 • Consultanță și asistență IT pentru bibliotecile publice din județul Argeș;

 • Cursuri de educație informală.

Participarea la proiecte naționale și internaționale

2018 – 2020: EUROPE DIRECT Argeș - serviciu de informare europeană

2013-2017: EUROPE DIRECT Argeș - serviciu de informare europeană

2011-2012: Click@platformă online de instruire pentru bibliotecari

2010-2014: BIBLIONET – acces gratuit la informație pentru biblioteci publice din județul Argeș

2009-2012: EUROPE DIRECT Argeș - serviciu de informare europeană

2004: Utilizarea cărții virtuale în procesul de e-learning

2003: Rețea distribuită de informare bibliografică și documentară bazată pe IT&C

2003: Rețea distribuită de informare bibliografică și documentară bazată pe IT&C.

 

CONTACT:

Adresa: Piteşti, Str. Victoriei, Nr. 18

Tel: 0248.223.030, Fax: 0248.223.416

Manager: Voinicu Mihaela 

E-mail: secretariat@bibliotecajudeteana.cjarges.ro; info@bjarges.ro

Web: www.bjarges.ro; www.facebook.com/BJArges

Cod fiscal: 4229482

Cont: RO69TREZ0465010XXX003524

Trezorerie: Pitești


Fisiere atasate

Organigrama Bibliotecii Judetene Dinicu Golescu Arges - anul 2021

Regulamentul de Organizare si Functionare al Bibliotecii Judetene Dinicu Golescu Arges - anul 2021

Raport activitate 2018

Raport activitate 2019

Raport activitate 2020