Atribuții Vicepreședinte Consiliul Județean ARGEȘ

 

Vicepreşedintele consiliului judeţean, prin delegare de atribuții, coordonează, organizează şi controlează serviciile publice şi de utilitate publică de interes judeţean, realizate prin următoarele direcţii de specialitate  şi servicii publice aflate în subordinea consiliului judeţean:

 • Direcţia Strategii Sinteze Proiecte cu Finanțare Internațională;
 • Serviciul Relații Internaționale Cultură Invățământ Turism;
 • Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Argeş;
 • Centrul Şcolar de Incluziune ''Sfânta Filofteia'' Ştefăneşti;
 • Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă  ''Sfântul Nicolae'' Câmpulung;
 • Grădiniţa Specială ''Sfânta Elena'' Piteşti;
 • Şcoala Speciala pentru Copii cu Deficienţe Asociate ''Sfântul Stelian'' Costeşti;
 • Şcoala Gimnazială Specială ''Marina'' Curtea de Argeş;
 • Serviciul Public Salvamont Argeş ;
 • Biblioteca Judeţeană '' Dinicu Golescu ''Argeş;
 • Centrul de Cultură '' Dinu Lipatti '' ;
 • Centrul Cultural Județean Argeş;
 • Muzeul Judeţean Argeş;
 • Muzeul Viticulturii şi Pomiculturii Goleşti;
 • Şcoala Populară de Arte şi Meserii Piteşti;
 • Teatrul "Alexandru Davila" Piteşti;
 • Avizează situaţia cheltuielilor de deplasare pentru consilierii județeni.