ASOCIAȚIA INTERNAȚIONALĂ A REGIUNILOR FRANCOFONE - AIRF

 

Asociația Internațională a Regiunilor Francofone (AIRF) a fost creată în 2002 la Lyon (Franța) de 3 regiuni francofone din Mali (Tombuctu), Maroc (Rabat-Zemmour-Zaer) și Franța (Rhone-Alpes).

Județul Argeș a devenit membru al AIRF prin HCJ nr. 79/28.08.2003.

AIRF are ca scop încurajarea francofoniei teritoriale, participând în mod concret la dezvoltarea unui spațiu francofon care să respecte diversitatea, solidaritatea și prosperitatea.

Misiunile prioritare ale asociației sunt:

 • Promovarea păcii, a democrației și a bunei guvernanțe în sânul regiunilor
 • Sensibilizarea și formarea cadrelor politice și tehnice din cadrul regiunilor în vederea eficientizării acțiunilor publice teritoriale, totul adaptându-se la provocările contemporane economice, de mediu, sociale.
 • Cooperarea interregională bilaterală, multilaterală și transfrontalieră între membrii și crearea de rețele de solidaritate și de dezvoltare economică pentru constituirea unui spațiu francofon solid și al dezvoltării economice durabile în serviciul teritoriilor și al populației
 • Sprijin pentru formarea tinerilor francofoni având ca scop favorizarea inserției în economiile locale
 • Promovarea francofoniei, a diversității lingvistice și culturale.

Structura AIRF:

 • Adunarea Generală este compusă din membrii cotizanți, membrii asociați (pot participa la activitățile asociației, dar nu pot vota) și membrii de onoare ai asociației. Definește orientările și marile principii ale acesteia. Se reunește o  dată pe an.
 • Biroul asociației, compus din 30 de membri, este ales pentru 3 ani de către Adunarea Generală. În afară de acești 30 de membri, cei 3 membri fondatori – membri de onoare, fac parte de drept din Birou. Biroul își alege Președintele, Vice-președinții, Secretarul general, Secretarul general adjunct, Trezorierul și Trezorierul adjunct. Se reunește cel puțin de două ori pe an. Acesta pregătește activitatea , organizează și pune în practică programele de acțiune ale asociației definite de Adunarea Generală.
 • Președintele are sarcina de a reprezenta asociația. Convoacă Biroul și Adunarea Generală.

Tematici:

Regionalizare și cooperare. Prin organizarea unui seminar anual "Descentralizare și guvernanță", AIRF oferă oportunitatea aleșilor și cadrelor tehnice din regiunile francofone să cunoască mai bine procesul de descentralizare și să abordeze problemele noi ale politicilor publice. Prin Serviciul Consultare, AIRF propune 4 etape de formare în proiecte: ciclul unui proiect și finanțările internaționale, a 2- etapă - scrierea unui proiect, a 3 –a etapă: AIRF supune experților dosarele pentru a fi analizate înainte de a cere finanțarea, ceea ce permite depunerea acestora într-o manieră eficace. Costul expertizei este suportat de AIRF. Ultima etapă este implementarea proiectelor.

Tineret formare cultură – obiective specifice:

 • Formarea și inserția profesională a tinerilor. AIRF susține participarea tinerilor francofoni care au inițiative cu potențial mare, la evenimentele francofone internaționale din sectorul lor de muncă, preluând o parte din cheltuielile de participare (înscriere, transport, cazare). Delegații de aleși locali, cadre tehnice, formatori și responsabili din instituțiile de formare tehnică și profesională sunt primiți în Franța cu ocazia Salonului de orientare și formare profesională "Mondial des Métiers" care este organizat în fiecare an în regiunea Auvergne-Rhone-Alpes.
 • Dezvoltarea culturii în respectul valorilor francofoniei. În parteneriat cu colectivitățile locale membre, AIRF promovează mai multe evenimente francofone – Festivalul de film documentar francofon Dakar Court (Senegal), Ziua Internațională a Francofoniei, Forumul mondial al limbii franceze.

Francofonie economică – obiective:

 • Participare la dezvoltarea economică a regiunilor francofone prin susținerea lor în căutarea de finanțări, asocierea în proiecte economice locale, relansare economică pentru a le crește atractivitatea.
 • Favorizarea afacerilor în spațiul francofon prin reuniuni ale aleșilor și tehnicienilor regionali cu șefi de întreprinderi care să le propună soluții la proiectele de infrastructură sau echipamenete pe care doresc să le realizeze, oportunitatea schimburilor și a parteneriatelor.

Mediu, apă, energie

 •  AIRF propune regiunilor să mediteze asupra consecințelor schimbărilor climatice din teritoriile lor și a necesității adoptării politicilor publice pentru atenuarea acestora.