Anunturi elaborare proiecte de hotarare cu caracter normativ - anul 2023

Anunt nr.1 - Proiectul de hotarare pentru aprobarea Ghidului Solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al județului Argeș, pentru activităţi nonprofit de interes general (unități de cult) (format zip) ("Proiectul de hotarare", "Ghidul solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al județului Argeș, pentru activităţi nonprofit de interes general (unități de cult) (format docx)")

Anunt nr. 2 - Proiectul de hotarare pentru aprobarea Ghidului Solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al judeţului Argeş ale proiectelor sportive (format zip) ("Proiectul de hotarare", "Ghidul solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al judeţului Argeş ale proiectelor sportive (format docx)")

Anunt nr. 3 - Proiectul de hotarare pentru aprobarea Ghidului Solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al județului Argeș, pentru activităţi nonprofit de interes general (tineret, cultură) (format zip) („Proiectul de hotarare", „Ghidului Solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al județului Argeș, pentru activităţi nonprofit de interes general (tineret, cultură) (format docx)")