ADUNAREA REGIUNILOR EUROPENE - ARE

Fondată în 1985, Adunarea Regiunilor Europene este un forum pentru cooperare interregională și o rețea de influență politică a regiunilor în cadrul instituțiilor europene și a Consiliului Europei,  care are ca scop promovarea intereselor regionale în Europa și în lume, precum și favorizarea cooperării interregionale pentru a promova schimbul de experiență și dezvoltarea politicii regionale.

Judeţul Argeş a devenit membru al Adunării Regiunilor Europene (ARE) prin Hotărârea nr. 9/24.04.1997 a Consiliului Județean Arges.

Misiunea și obiectivele ARE sunt:

 • Încurajarea aplicării principiilor subsidiarității și complementarității între nivelurile local, regional, național și european;
 • Favorizarea excelenței în leadership la toate nivelurile de guvernare;
 • Facilitarea învățării mutuale prin schimb de bune practici;
 • Abordarea preocupărilor politice de natură pan-europeană în instituțiile europene și internaționale prin lobby și advocacy;
 • Derularea propriilor proiecte și programe sau participarea la cele organizate de terțe părți;
 • Susținerea eforturilor și a rețelelor parlamentelor, consiliilor și organizațiilor regionale ale tinerilor;
 • Susținerea activităților asociațiilor interregionale europene;
 • Cooperarea cu organizații publice, private și non-guvernamentale care împărtășesc interese cu ARE.

 Structura ARE:

 • Adunarea Generală este cea mai înaltă autoritate ARE și reunește reprezentanți ai tuturor membrilor săi plini. Este convocată cel puțin o dată pe an, de către Comitetul Executiv.
 • Comitetul Executiv pregătește activitatea și toate deciziile Adunării Generale. Este responsabil cu managementul ARE și însărcinează Secretarul General să implementeze deciziile sale. Este format din:
  • Președinte
  • Trezorier
  • 7 – 12 Vicepreședinți, cu sarcini definite de către Comitet.

 

 • Biroul este vocea politică a ARE, format din membrii Comitetului Executiv și doi reprezentanți per Stat reprezentat în ARE. Se reunește de cel puțin două ori pe an.
 • Grupurile de Lucru sunt deschise tuturor membrilor ARE. Propuneri pentru crearea unui Grup pot fi transmise de către orice membru
 • Secretarul General este numit de către Comitetul Executiv, este responsabil cu Secretariatul și cu implementarea deciziilor organismelor de guvernare ARE.

 

Programe ARE:

Programul Eurodyssee este un program de schimburi permiţând tinerilor între 18-30 ani, domiciliaţi în regiunile membre ARE, să efectueze un stagiu profesional de la 3 la 7 luni într-o societate/instituţie din altă regiune. Județul Argeș a trimis în jur de 40 de tineri pentru a efectua un stagiu în regiunile membre Eurodyssey și a primit în jur de 35 de tineri în diferite instituții și organizații din Argeș în perioada 2008 – 2018.

Scoala de vară ARE, înființată în 1996, ca răspuns la creșterea numărului de regiuni din Europa centrală și de est. Aceste regiuni aveau nevoi diferite față de regiunile vestice. Obiectivele sunt: facilitarea schimburilor de experiență și de bune practici, a schimburilor dintre decidenții politici și tineri, promovarea democrației și a valorilor europene. Are loc o dată pe an într-o regiune membră ARE.

Rețeaua regională de tineret  - YRN – platformă creată în 2008 pentru dezbateri și schimburi de idei pentru problemele tinerilor, influențarea deciziilor politice prin implicarea tinerilor.

Premiul de Inovare regională – RIA – din 2006 onorează acțiunile autorităților regionale care au stimulat, găzduit și implementat inovația pe teritoriul lor. Scopul este să promoveze cele mai bune practici, precum și să demonstreze cum regiunile pot contribui la bunăstarea economică. Premiul are o valoare simbolică dar produce vizibilitate semnificativă pentru imaginea regiunii.

Premiul celei mai prietenoase regiuni cu tineretul (MYFER)  - onorează, o dată la doi ani, o regiune pentru o inițiativă inovativă care reușește să evidențieze importanța politicii de tineret la nivel regional.