Ansamblul Regiunilor Europene

 

Fondată în 1985, ARE este un forum pentru cooperare interregională și o rețea de influență politică a regiunilor în cadrul instituțiilor europene și a Consiliului Europei. Politicile AER sunt conduse de un președinte și un consiliu compus din președinții regionali și politicieni. Aceste politici sunt dezvoltate prin intermediul a trei comisii tematice prezidate de politicieni regionali și coordonate de către personalul Secretariatului General al ARE la Strasbourg și Bruxelles. Comisiile sunt structuri funcționale, evolutive și non-birocratice care se adaptează nevoilor diverse ale regiunilor membre. Comisiile se intrunesc de 2 ori pe an.

Județul Argeș a devenit membru ARE prin Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 9/24.04.1997.

Misiunea ARE:

  • Promovarea principiului subsidiarității și a democrației regionale
  • Creșterea influenței politice a regiunilor pe lângă instituțiile europene
  • Susținerea regiunilor în procesul de lărgire al UE și al mondializării
  • Încurajarea cooperării interregionale în Europa.

Organe decizionale

Adunarea Generală se compune din reprezentanții politici ai regiunilor membre. Ea decide strategia politică a ARE, votează bugetul, crearea Comisiilor sau misiunilor specifice, ratifică aderarea noilor membri și se pronunță asupra excluderii regiunilor membre. Adunarea generală se întruneste o dată pe an.

Consiliul de Administrație ia toate deciziile necesare bunei funcționări a organizației între reuniunile AG și coordonează lucrările Comisiilor tematice. Se reunește cel puțin de 2 ori pe an. Membrii săi sunt aleși de către AG la propunerea regiunilor membre. Consiliul de Administrație este format din presedinte, 4 - 9 vice – președinți, trezorier și președinții comisiilor.

Biroul este format din membrii CA și 2 reprezentanți al unui stat reprezentat în rândul ARE.

Programe derulate de ARE

Programul Eurodyssee al ARE -  www.eurodyssee.net

Programul Eurodyssee este un program de schimburi permiţând tinerilor între 18-30 ani, domiciliaţi în regiunile membre ARE, să efectueze un stagiu profesional de la 3 la 7 luni într-o societate/instituţie din altă regiune. Programul a fost creat în 1985.

 Programul oferă oportunităţi

  • pentru tinerii stagiari : experienţă profesională dobândită într-o altă întreprindere din Europa, învăţarea unei limbi străine, schimbarea mentalităţii, găsirea unui loc de munca;
  • pentru întreprinderi : publicitate, utilizarea competenţelor unui tânar format într-o alta ţară europeană
  • pentru judeţ: îmbogăţirea schimburilor culturale, economice şi lingvistice între regiunile partenere şi o dezvoltare a cooperării inter-regionale

Consiliul Judeţean Argeş a semnat scrisoarea de adeziune la acest program în anul 2009 şi a participat activ la schimburile de tineri din acest program, alături de regiuni din Franţa, Spania, Belgia, Portugalia, Elveţia. Până în prezent, peste 35 de tineri din Argeș au efectuat stagii în regiuni partenere, și peste 20 de tineri din Europa au fost primiți în instituțiile din Argeș.

Școala de vară ARE înființată în 1996, ca răspuns la creșterea numărului de regiuni din Europa centrală și de est. Aceste regiuni aveau nevoi diferite față de regiunile vestice. Obiectivele sunt: facilitarea schimburilor de experiență și de bune practici, a schimburilor dintre decidenții politici și tineri, promovarea democrației și a valorilor europene. Are loc o dată pe an într-o regiune membră ARE.

Rețeaua regională de tineret  - YRN – platformă creată în 2008 pentru dezbateri și schimburi de idei pentru problemele tinerilor, influențarea deciziilor politice prin implicarea tinerilor.

Premiul de Inovare regională – RIA – din 2006 onorează acțiunile autorităților regionale care au stimulat, găzduit și implementat inovația pe teritoriul lor. Scopul este să promoveze cele mai bune practici, precum și să demonstreze cum regiunile pot contribui la bunăstarea economică. Premiul are o valoare simbolică dar produce vizibilitate semnificativă pentru imaginea regiunii.