Ansamblul Regiunilor Europene

Fondată în 1985, ARE este un forum pentru cooperare interregională și o rețea de influență politică a regiunilor în cadrul instituțiilor europene și a Consiliului Europei. Politicile AER sunt conduse de un președinte și un consiliu compus din președinții regionali și politicieni. Aceste politici sunt dezvoltate prin intermediul a trei comisii tematice prezidate de politicieni regionali și coordonate de către personalul Secretariatului General al ARE la Strasbourg și Bruxelles. Comisiile sunt structuri funcționale,evolutive și non-birocratice care se adaptează nevoilor diverse ale regiunilor membre.

www.aer.eu

 

Judetul Arges a devenit membru ARE prin Hotararea Consiliului Judetean Arges nr. 9/24.04.1997.

Misiunea ARE:

  • Promovarea principiului subsidiaritatii si a democratiei regionale
  • Cresterea influentei politice a regiunilor pe linga institutiile europene
  • Sustinerea regiunilor in procesul de largire al UE si al mondializarii
  •  Incurajarea cooperarii interregionale in Europa.

Organe decizionale

Adunarea Generala se compune din reprezentantii politici ai regiunilor membre. Ea decide strategia politica a ARE, voteaza bugetul, crearea Comisiilor sau misiunilor specifice, ratifica aderarea noilor membri si se pronunta asupra excluderii regiunilor membre. Alege Presedintele ARE si membrii Biroului pentru 2 ani ca si Secretarul General pentru 5 ani. Adunarea generala se intruneste o data pe an.

Biroul ia toate deciziile necesare bunei functionari a organizatiei intre reuniunile AG si coordoneaza lucrarile Comisiilor tematice. Se reuneste cel putin de 2 ori pe an. Membrii sai sunt alesi de catre AG la propunerea regiunilor membre. Numara cel putin un reprezentant al unei regiuni pe stat reprezentat in rindul ARE.

Presedentia este formata din Presedinte, 2 Vice – presedinti, Vice-presedintele trezorier si Presedintii Comisiilor.

Programul Eurodyssee al ARE www.eurodyssee.net

Programul Eurodyssee este un program de schimburi permiţând tinerilor între 18-30 ani, domiciliaţi în regiunile membre ARE, să efectueze un stagiu profesional de la 3 la 7 luni într-o societate/instituţie din altă regiune.

 

Programul oferă oportunităţi

  • pentru tinerii stagiari : experienţă profesională dobîndită într-o altă întreprindere din Europa, învăţarea unei limbi străine, schimbarea mentalităţii, găsirea unui loc de munca;
  • pentru întreprinderi : publicitate, utilizarea competenţelor unui tânar format într-o alta ţară europeană
  • pentru judeţ: îmbogăţirea schimburilor culturale, economice şi lingvistice între regiunile partenere şi o dezvoltare a cooperării inter-regionale,

Consiliul Judeţean Argeş a semnat scrisoarea de adeziune la acest program în anul 2009 şi participă activ la schimburile de tineri din acest program, alături de regiuni din Franţa, Spania, Croaţia, Italia, Elveţia.