Acte necesare pentru internare

Dosarul de internare cuprinde:

Cerere de internare (model anexă).

Copie act de identitate persoană internată.

Copie certificat căsătorie persoană internată (după caz).

Copie act de identitate reprezentant legal.

Declaraţie prin notariat, dată de către reprezentantul legal prin care se obligă la înmormântarea persoanei internate şi susţinerea financiară pe perioada internării ( model anexă).

Card de sănătate activat la zi de către medicul de familie și prezentat la data instituționalizării împreună cu actul de identitate al beneficiarului.

Acte doveditoare privind veniturile persoanei internate şi reprezentanţilor legali:

Talon pensie persoană internată.

Adeverinţă secţia financiară teritorială.

Adeverinţă salariu sau - după caz - talon pensie (reprezentant legal).

Declaraţie pe propria răspundere în cazurile celor fără venituri.

Analize medicale:

L.S.M. – Laboratorul de sănătate mintală.

I.T.N. (filmul cu raze la plămâni obligatoriu la dosar).

Boli transmisibile – Medic de familie (completat în grila de evaluare medico-socială) și adeverință medicală.

Antigenul hepatic: tip B(Atg H-Bs) şi tip C(Hcs).

H.I.V.;

V.D.R.L.;

Decizia pentru incapacitatea de munca (unde este cazul).

Grila de Evaluare Medico-Socială (formular standardizat, găsit la serviciul de asistenţă socială din cadrul primăriei) – certificată de asistent social profesionist, completată de: 

- medic specialist boală cronică – cap. IV și VIII (evaluarea medicală)
- medic de familie – cap. VII
- asistent social din cadrul primăriei de domiciliu a beneficiarului (toate celelalte capitole)

 Anchetă socială – după caz – a reprezentantului legal, în cazul lipsei veniturilor persoanei internate.

 Aprobare de internare.

Copii xerox după eventuale hotărâri judecătoreşti sau contracte de vânzare – cumpărare în care sunt stabilite obligaţii de întreţinere pentru persoana internată sau obligaţii ale acesteia privind întreţinerea altor persoane (după caz).


Dosarul de internare se depune la sediul unității din comuna Șuici, județul Argeș, de luni până vineri, orele 08.00 – 15.30.

 


Fisiere atasate

Cerere de internare

Declaratie