Stema

Descrierea stemei

Stema comunei Vultureşti se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat în furcă răsturnată.

În partea superioară, în cartierul 1, în câmp albastru, se află un vultur zburând, de aur.

În partea superioară, în cartierul 2, în câmp roşu, se află o construcţie cu acoperiş din ţigle trapezoidal, terminată cu cruce treflată, totul de argint.

În vârful scutului, în câmp auriu, se află două ramuri de fag, cu câte 4 frunze şi 4 fructe şi care se încrucişează în partea de jos, în săritoare.

Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţiile elementelor însumate

Vulturul dă denumirea localităţii, iar construcţia de argint semnifică fântânile din localitate.

Ramurile de fag simbolizează bogăţia silvică a zonei.

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.