Date demografice si statistice

Cultura si invatamant

Viaţa culturală este concentrată în jurul bisericilor şi a căminelor culturale, dar, din păcate, interesul pentru păstrarea tradiţiilor şi obiceiurilor populare a scăzut în ultimii ani. 

Se păstrează tradiţiile de Crăciun (colindatul, pluguşorul, florile dalbe, capra) şi cele de Paşte. Ocazional, cu prilejul unor sărbători se organizeză manifestări cultural-artistice, unde prin intermediul unor grupuri folclorice sunt prezentate căntece şi dansuri populare, însă implicarea şcolii şi mai ales a bisericii, în astfel de manifestări, este redusă.

De asemenea, s-a pierdut interesul în ceea ce priveşte conservarea patromoniului arhitectural muscelean.

Deşi, pe teritoriul comunei există încă case tradiţionale cu prispă şi gîrlici, învelite cu şindrilă, starea acestora este precară. Conform datelor Ministerului Culturii şi Cultelor, Institutul Naţional al Monumentelor Istorice în lista monumentelor istorice ale judeţului Argeş pe 2004, comuna Vultureşti figurează doar cu un singur monument istoric - Casa Moise Popescu.

Una dintre tradiţiile care s-au păstrat este focul lui Sumedru, din ziua de Sfântul Dumitru, când oamenii se adună în jurul unui foc şi oferă diverse produse. În trecut, acesta era momentul când păstorii se reîntorceau din munte şi tradiţia era ca acestia să fie astfel păziţi de eventuale primejdii.Vultureştiul se remarcă pe plan naţional şi internaţional printr-o serie de personalităţi care au văzut lumina zilei şi au copilărit pe malul Argeşelului. Vatra de obârşie a fost evocată în amintirile lor cu nostalgie, ori de câte ori a fost posibil aceştia s-au reîntors în satul copilăriei. Printre personalităţile născute în Vultureşti amintim: Ion Mărgescu - medic, a construit şi donat statului Spitalul Cămin din localitate, Mihail Diaconescu - scriitor, Dumitru I. Oancea - chimist, Gheorghe D. Albulescu - prim procuror al parchetului Cîmpulung, Dumitru Logel - inspector şcolar al Inspectoratului Şcolar Judeţean Argeş, Ion Popescu Argeşel - profesor şi geograf, Ion N. Mărgescu - învăţător, coordonatorul Centrului Experimental de Pictură Vultureşti, şi alţii.

În comună sunt 4 instituţii de învăţământ primar şi gimnazial:
• Şcoala nr. 1 Vultureşti cu clase I-VIII,
• Şcoala cu clase I-VIII Bârzeşti,
• Şcoala nr. 2 Vultureşti cu clase I-IV,
• Şcoala cu clase I-IV Huluba.
De asemenea în comună îşi desfăşoară activitatea şi 6 grădiniţe, una în cătunul de romi.
Deşi, învăţământul din comună dispune de o bună infrastructură şcolară, numărul sălilor de clasă fiind de 23, dintre care 2 sunt laboratoare şcolare, calitatea actului educaţionala determinat în ultimii animigrarea elevilor către şcolile din oraşele apropiate.

Biblioteca comunală Vultureşti a fost înfiinţată în acest an şi funcţioneză în cadrul Căminului Cultural Mihail Eminescu din Vultureşti. Biblioteca comunală are un volum mic de carte care este structurat pe domenii astfel:
• Literatură universală şi literatură pentru copii
• Religie
• Ştiinţe social-politice- învăţământ, cultură
• Ştiinţe aplicate- medicină, tehnică, agriclutură
• Ştiinţe exacte- matematică, fizică, chimie, biologie
• Artă, sport
• Geografie, biologie, istorie şi monografie
Interesul în comună pentru citit nu a scăzut în ultimii ani. În celelalte satele nu sunt biblioteci săteşti, singurele biblioteci sunt cele şcolare.

Căminele culturale în Vultureşti sunt: Mihail Eminescu şi Căminul Bârzeşti. În acest moment, anul 2007, au fost făcute demersuri pentru reabilitarea căminelor culturale. Pentru obţinerea fondurilor necesare realizării acestorlucrări vor fi depuse proiecte în cadrul Programului de modernizare a aşezămintelor culturale, prin intermediul Ministerului Cuturii şi Cultelor.

În ceea ce priveşte activitatea sportivă, aceasta există mai mult la nivel şcolar, deşi tinerii îşi doresc practicarea unor sporturi de echipă cum ar fi fotbalul, comuna nu are o echipă şi nici un teren amenajat corespunzător.