Date geografice

Situată în extremitatea sud-estică a judeţului , comuna Slobozia se află destul de aproape de meridianul 25 grade longitudine estică ce taie ţara noastră aproximativ pe jumătate. 

Raportat la unitatea fizico-geografică majoră , teritoriul comunei face parte din câmpia Găvanu-Burdea , câmpie cu un relief uşor vălurit străbătută de apele Dâmbovnicului , Nigrişoara , Jărnovul Mare etc. 

Aşezarea comunei în zona de câmpie se resfrânge şi asupra tuturor celorlalte componente fizico şi economico-geografice