Stema

Descrierea stemei

Stema comunei Rociu se compune dintr-un scut triunghiular albastru cu marginile rotunjite, tăiat de o fascie undată de argint şi având o bordură roşie încărcată cu 11 bezanţi de argint.

În partea superioară se află o cruce treflată de aur.

În partea inferioară se află 4 spice de grâu de aur, dispuse în evantai, ale căror tulpini se încrucişează în partea de jos, având o fundă de aur la punctul lor de intersecţie.

Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţiile elementelor însumate

Crucea face referire atât la trecutul istoric al localităţii, când teritoriile acesteia făceau parte din domeniile schitului Berislăveşti, cât şi la edificiile de cult din localitate.

Brâul undat reprezintă râul Dâmbovnic, care traversează localitatea.

Spicele de grâu simbolizează ocupaţia de bază a locuitorilor, agricultura, iar numărul lor indică numărul satelor componente ale comunei.

Bezanţii amintesc de cele 11 monede republicane romane, descoperite pe raza comunei.

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.