Date istorice

Cele mai vechi urme de existenta umana pe teritoriul localitatii dateaza din perioada bronzului,descoperite pe raza satului Serbanesti.Pe raza satului Rociu a fost descoperit un tezaur de podoabe dacice din argint(bratari,cercei,fibula si 11 monede republicane romane).De asemenea pe raza satului Serbanesti a fost descoperita in punctual "Magura lui Blegu" o spada de la sfarsitul secolului al XIV-lea-inceputul secolului al XV-lea.In contextl localitatilor componente cea mai veche atestare documentara se consemneaza in cazul satului Gliganu.

Satul este atestat documentar initial in hrisovul emis de cancelaria domneasca a lui Petre cel Tanar, la 12 iunie 1564 prin care seintareste lui Sarba logofat si sotiei sale jumatate din satul Rucar, iar Stanca – jupanita lui Vasea vornicul , satul Gliganu .
Mosia Rociu a facut parte din domeniul schitului Berislavesti, construit in 1753 -1754, de Sandu Bruscanescu . La 4 februarie 1786 se face hotarnicia mosiei Rociu pentru alegere parti Berislavesti de a mostenilor .

 

In anul 1810 satele acestei commune faceau parte din clasa Galasesti , judetul Vlasca , avand Gliganu– 34 de case si 121 de locuitori , Serbanesti -23 case si 68 de locuitori , Rociu-30 de case si 121 de locuitori .
In anul 1838 se inregistrau :Rociu -89 familii , Serbanesti -137 familii , Gliganul -131 familii .
In anul 1861 satul Rociu avea 110 case si 135 de familii, Serbanesti -181 case si 220 familii si Gliganu -171 case si 114 familii .

 

La 1 iulie 1970 se inregistrau in comuna 5135 locuitori (2354 barbati si 2781 femei), conform recensamantului din 15 martie 1966 repartitia populatiei pe sate se prezenta procentual astfel: Rociu 23% , Gliganu de Jos 19 %, Gliganu de Sus 29 % si Serbanesti 29%.
Se consemna un fond locative format din 1562 locuinte , repartizat astfel : Rociu-361, Gliganu de Jos 344, Gliganu de Sus 422 si Serbanesti 435 locuinte.

 

Conform datelor statistice din anul 1986 suprafata totala a comunei inregistra 79 km patrati , iar populatia totalize 4284 locuitori, media fiind de 54 locuitori pe kilometru patrat.
Dezvoltarea edilitar – gospodareasca a localitatilor constituente este relevanta prin existenta a 1669 locuinte , din care 17 proprietatea statului , suprafata locuibila inregistrand 49 000 m.p., lungimea strazilor 63 km , iar a retelei de apa potabila 39 km.

 

Suprafata totala de 7851 ha . era in anul mentionat structurata astfel : 7092 teren agricol- 6591 ha teren arabil , 412 pasune ,2 ha vii, 87 ha livezi si pepiniere pomicole , 376 ha teren forestier; 121 ha ape , balti , 72 ha pietrisuri , nisipuri, ravene si rape

.
Dezvoltarea retelei comerciale este reprezentata prin 11 unitati comerciale cu amanuntul , din care : 4 gradinite , 4 scoli primare si gimnaziale , dispunand de 20 de Sali de clase , 4 laboratoare, 2 ateliere.

 

Impetuasa dezvoltare cultural – artistica a comunei este consecinta activitatii desfasurate de cele 4 camine culturale , 1 biblioteca publica cu un fond de 15868 volume .
In domeniul ocrotirii sanatatii populatiei se cosemneaza existent ape teritoriul comunei a unui dispensar medical deservit de 2 medici si 2 cadre sanitare cu pregatire medie .
Ponderea comerciala a comunei in anul 1986 este ilustrata prin existent ape teritoriul comunei a 5 mori si 2 brutarii.