Date demografice si statistice

In anul 1810 satele acestei commune faceau parte din clasa Galasesti , judetul Vlasca , avand Gliganu 34 de case si 121 de locuitori , Serbanesti -23 case si 68 de locuitori , Rociu-30 de case si 121 de locuitori .

In anul 1838 se inregistrau :Rociu -89 familii , Serbanesti -137 familii , Gliganul -131 familii .

In anul 1861 satul Rociu avea 110 case si 135 de familii, Serbanesti -181 case si 220 familii si Gliganu -171 case si 114 familii .

La 1 iulie 1970 se inregistrau in comuna 5135 locuitori (2354 barbati si 2781 femei), conform recensamantului din 15 martie 1966 repartitia populatiei pe sate se prezenta procentual astfel: Rociu 23% , Gliganu de Jos 19 %, Gliganu de Sus 29 % si Serbanesti 29%.

Se consemna un fond locative format din 1562 locuinte , repartizat astfel : Rociu-361, Gliganu de Jos 344, Gliganu de Sus 422 si Serbanesti 435 locuinte.

Conform datelor statistice din anul 1986 suprafata totala a comunei inregistra 79 km patrati , iar populatia totalize 4284 locuitori, media fiind de 54 locuitori pe kilometru patrat.

  Dezvoltarea retelei comerciale este reprezentata prin 11 unitati comerciale cu amanuntul , din care : 4 gradinite , 4 scoli primare si gimnaziale , dispunand de 20 de Sali de clase , 4 laboratoare, 2 ateliere.

Impetuasa dezvoltare cultural artistica a comunei este consecinta activitatii desfasurate de cele 4 camine culturale , 1 biblioteca publica cu un fond de 15868 volume .

In domeniul ocrotirii sanatatii populatiei se cosemneaza existent ape teritoriul comunei a unui dispensar medical deservit de 2 medici si 2 cadre sanitare cu pregatire medie .

Ponderea comerciala a comunei in anul 1986 este ilustrata prin existent ape teritoriul comunei a 5 mori si 2 brutarii.