Transparenta veniturilor salariale

Hotararea nr 5 din 30.01.2018 privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile publice si personalul contractual angajat in aparatul de specialitate al primarului comunei Recea precum si pentru stabilirea indemnizatiei consilierilor locali, pentru anul 2018

Hotarare nr 6 din 30.01.2019 – privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile publice si personalul contractual angajat in aparatul de specialitate al Primarului comunei Recea precum si pentru stabilirea indemnizatiei consilierilor locali, pentru anul 2019