Hotarari de consiliu - anul 2021

Hotararea nr 3 din 07.01.2021

Hotararea nr 4 din 07.01.2021

Hotararea nr 5 din 28.01.2021

Hotararea nr 6 din 28.01.2021

Hotararea nr 8 din 11.02.2021

Hotararea nr 13 din 25.02.2021

Hotararea nr 14 din 28.02.2021

Hotararea nr 15 din 30.03.2021

Hotararea nr 16 din 30.03.2021

Hotararea nr 17 din 30.03.2021

Hotararea nr 18 din 19.04.2021

Hotararea nr 20 din 19.04.2021

Hotararea nr 21 din 21.04.2021

Hotararea nr 22 din 21.04.2021