Hotarari de consiliu - anul 2020

Hotararea nr 36 din 29.12.2020

Hotararea nr 37 din 29.12.2020

Hotararea nr 38 din 29.12.2020

Hotararea nr 39 din 29.12.2020

Hotararea nr 40 din 29.12.2020

Hotararea nr 41 din 29.12.2020

Hotararea nr 42 din 29.12.2020