Hotarari de consiliu - anul 2017

Hotarare nr 31 din 28.07.2017 – privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile publice si personalul contractual angajat in aparatul de specialitate al primarului comunei Recea precum si pentru stabilirea indemnizatiei consilierilor locali