Date demografice si statistice

Populaţia comunei Recea este de 3302 locuitori, fiind distribuită în cele 5 sate componente, astfel:

• Recea: 1915 locuitori;
• Deagu de Sus: 553 locuitori;
• Deagu de Jos: 365 locuitori;
• Goleasca: 240 locuitori;
• Orodel: 198 locuitori.

Dinamica populaţiei din comuna Recea respectiv natalitatea, mortalitatea, migraţia, a înregistrat valori aproximativ constante, în funcţie de complexul de factori naturali, ponderea activităţilor agricole, poziţia faţă de principalele centre polarizatoare externe, stadiul atins de modernizarea căilor de comunicaţie. 

Conform datelor statistice 2002-2006, populaţia totală stabilă a comunei păstrează valori constante în cursul ultimilor ani.

În perioada 2002-2006, rata natalităţii pe comună era aproximativ egală cu cea pe judeţ, în timp ce rata mortalităţii era semnificativ mai ridicată decât cea de la nivelul judeţului, astfel că sporul natural la mia de locuitori avea o valoare negativă comparativă cu cea pe total judeţ.

Migraţia populaţiei (plecări, stabiliri) conform statisticii, prezint un raport aproximativ constant.

Nivelul de instruire al populatiei reprezintă un factor important în perspectiva dezvoltării socio-economice a localităţii. 
În comună, nivelul de instruire este mediu, fiind insă insuficient, având în vedere o dezvoltare a comunei. 

Ponderea populaţiei cu pregatire superioară este redusă, iar ponderea absolventilor de liceu sau şcoală generală nu este o garanţie pentru acoperirea necesităţilor socio-economice ale comunei.
Forţa de muncă poartă amprenta specificului primar, agricultura.