Anunturi - anul 2021

Anunt nr 468 din 04.02.2021 – Proeictul de hotarare privind stabilirea sumei chelultuielilor de executare silita organizate de emiterea si comunicare de catre compartimentul impozite si taxe locale din cadrul Primariei Comunei Recea

Anunt din data de 15.03.2021 – Comuna Recea organizeaza in data de 16.04.2021 concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice vacante de executie: inspector grad profesional debutant, perioada nedeterminata si durata normala a timpului de munca, respectiv 8h/zi si 40 h/saptamana la Compartimentul Registru Agricol si Fond Funciar din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Recea.

Anunt din data de 19.04.2021 – Rezultatul final la concursul organizat pentru recrutare in functia publica de executie de inspector grad profesional debutant al comunei Recea, judetul Arges