Anunturi - anul 2019

Anunt nr 1166 din 01.04.2019 - anunt concurs pentru ocuparea functiei publice de executie de inspector debutant - compartimentul registru agricol si fond funciar, in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Recea, judet Arges

Anexa Fisa Proiect - cod SMIS 114308