Anunturi - anul 2020

Anunt nr 695 din 07.04.2020 – Primaria comunei Raca organizeaza concurs pentru ocuparea functiei publice unice vacante de inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Financiar Contabil al aparatului de specialitate al primarului in data de 08.05.2020, ora 10, proba scrisa