Stema

Descrierea si semnificatiile elementelor insumate ale stemei comunei Poienarii de Arges

Stema comunei Poienarii de Argeș se compune dintr-un scut triunghiular albastru cu marginile rotunjite, tăiat de o fascie, sub formă de zid, compusă din trei rânduri de cărămizi de argint.

În partea superioară se află o ramură de stejar de aur, așezată oblic în bandă, cu două frunze și o ghindă orientate în jos.

În partea inferioară se află un brâu undat de argint.

Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificațiile elementelor însumate

Fascia sub formă de zid sugerează castrul roman ale cărui urme se păstrează în perimetrul localității.

Ramura de stejar reprezintă bogăția silvică a zonei.

Brâul undat reprezintă râul Topolog care străbate teritoriul localității.

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.