Proiecte de hotarare - dezbatere publica

Referat de aprobare privind proiectul de buget pe anul 2021

Raport de specialitate privind proiectul de buget pe anul 2021

Proiectul Bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Poienarii de Arges anul 2021

Proiect HCL privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Poienarii de Arges anul 2021

Anexa nr.1 Sectiunea de functionare

Anexa nr.2 Sectiunea de dezvoltare

Anexa nr.3 Propuneri Program de investitii pe anul 2021