Prezentarea comunei Poienarii de Arges

Înainte de anul 1876 comuna Poienari de Argeş era unită cu comuna Ciofrângeni, cu numele de Alimăneşti – Ciofrângeni, compusă din Alimăneştii de Sus (Ciofrângeni) şi Alimăneştii de Jos (Poenari), cu următoarele cătune: Poenari, Bonceşti, Ioaniceşti, Găbrieni, Tomuleşti (sau Teleşpani) şi Ceaureşti.

1. Satele Poenari şi Bonceşti se întindeau, ca şi azi, de la nord, din drumul hotarului, gura Văii Mari şi muchia Văii Mari , spre sud până în pârâul Satului, gura Văii Oancei şi Muchia Mieranului, iar de la est, din Plaiul Oilor, spre vest, până în muchia Săscii.

Aceste sate, Poenari şi Bonceşti au fost clăcaşe pe moşia mânăstirii Tutana. După împroprietărire restul de moşie nu s-a dat locuitorilor, ci Eforiei Spitalelor Civile din Bucureşti. Această moşie era luată cu arendă de către unii arendaşi ca: Neaţă Popescu din Uda, Ştefan Boncea din Poenari, Ion R. Boncea din Cătănoiu, Constantin Sandu – zis Constantin al Sandului, care dispuneau de bani şi puteau să ia cu arendă această moşie. Pe urmă, locuitorii îşi alegeau câte o bucată de pământ cât puteau munci şi da dijmă acestor arendaşi. 

Aceasta a durat până la primul război mondial, iar după război s-a dat din această moşie izlaz comunei fiindcă până atunci comuna nu avea izlaz pentru vite.

Alte împroprietăriri nu s-au făcut după acest război.

2. Satul Ioaniceşti, cuprinde cătunele: Găbrieni şi Tomuleşti sau Teleşpani, se întindea ca şi azi, de la nord, din pârâul satului spre sud, până în hotarul satului Ciuteşti, spre vest până în muchia Gibeştilor, iar spre est până în apa râului Topolog.
Locuitorii acestui sat sunt toţi moşneni (moşteni).

3. Satul Ceaureşti, fără alte cătune, se întinde, ca şi azi, din Gura Văii Oancea şi Muchia Mieranului spre sud, până în hotarul satului Ciuteşti – fosta comună Ciuteşti mai înainte şi Muchia Ceaureştilor, hotar cu satul Valea Luminii, comuna Deduleşti, iar spre răsărit prin drumul Plaiul Oilor, din muchia Netaştilor ce aparţine comunei Bascovele, acest sat cu numele de Netaeşti.
Locuitorii acestui sat sunt moşneni, înrudiţi cu ai satului Ioaniceşti, având acelaşi titlu de posesie.

Date de contact

Primaria comunei Poienarii de Arges 

Adresa: Com.Poienarii de Arges, jud Arges 

Tel. 0248/747140

Fax: 0248/747140

Primar: Boncea Dragoș Nicolae

E-mail: primarie@poienariidearges.cjarges.ro 

Cod fiscal: 4654733 

Cont: RO93TREZ04824510220XXXXX MAT

RO35TREZ04824510271XXXXX CAP 

Trezorerie: Curtea de Arges