Hotarari de consiliu - anul 2020

Hotararea nr 1 din 07.01.2020

Hotararea nr 2 din 07.01.2020

Hotararea nr 3 din 07.01.2020

Hotararea nr 4 din 30.01.2020

Hotararea nr 5 din 30.01.2020

Hotararea nr 6 din 30.01.2020

Hotararea nr 7 din 30.01.2020

Hotararea nr 8 din 30.01.2020

Hotararea nr 9 din 18.02.2020

Hotararea nr 10 din 18.02.2020

Hotararea nr 11 din 18.02.2020

Hotararea nr 12 din 18.02.2020

Hotararea nr 13 din 12.03.2020

Hotararea nr 14 din 29.04.2020

Hotararea nr 15 din 29.04.2020

Hotararea nr 16 din 29.04.2020

Hotararea nr 17 din 29.04.2020

Hotararea nr 18 din 29.04.2020

Hotararea nr 19 din 29.04.2020

Hotararea nr 20 din 28.05.2020

Hotararea nr 21 din 28.05.2020

Hotararea nr 22 din 28.05.2020

Hotararea nr 23 din 30.06.2020

Hotararea nr 24 din 26.07.2020

Hotararea nr 25 din 26.07.2020

Hotararea nr 26 din 26.07.2020

Hotararea nr 27 din 26.07.2020

Hotararea nr 28 din 30.08.2020

Hotararea nr 29 din 30.08.2020

Hotararea nr 30 din 30.08.2020

Hotararea nr 31 din 04.10.2020Hotararea nr 1 din 09.11.2020

Hotararea nr 2 din 09.11.2020

Hotararea nr 3 din 09.11.2020

Hotararea nr 4 din 15.12.2020

Hotararea nr 5 din 15.12.2020

Hotararea nr 6 din 15.12.2020