Turism

Slab dezvoltat în ciuda oportunităților. Potențialul turistic este deosebit de bogat și diversificat: peisaje pitorești, bioclimat tonic și de curățare, ape minerale, fond cinegetic bogat, rezervații naturale, localitatea înscriindu-se în categoriile de sate peisagistice, sate de interes vânătoresc și sate cu obiective de interes științific.

Succintă prezentare a potențialului turistic:

Relief:

Relief de nivelare, glaciar și periglaciar. Complexe glaciare impresionante, vârfuri piramidale sau conice, interfluvii de tip custură, râuri și torenți de pietre, conuri de grohotiș, culoare de avalanșe, turnuri, ace și colți de stâncă (Colții Cremenei, Colțul Bălăceni), abrupturi grandioase, praguri și cascade de marmură (circul și Valea Galbenă, izvoarele Văii Rele, cascada Zbuciumatul), lapiezuri în Circul Roșu, chei și microsectoare de chei (Zarna, Valea Rea), etc.

Bioclimat:

Solicitant, dar cu efecte benefice pentru organism: crește ritmul cardiac și ventilația pulmonară, activează sistemul nervos central și metabolismul renal, sporește imunitatea prin aeroionii negativi și aerosolii terpenici.

Ape:

Casacade în zona de formare, praguri și sectoare de chei, mici sectoare de plajă, lacurile de acumulare Baciu și Cernat, 14 frumoase lacuri glaciare (Galbena I, Scărișoara-Galbena, Galbena IV, Iezerul triunghiular, Iezerul Buduri, Bandea, Mioarele, Musetescu, Gemenul de Sus, Gemenul de Jos, Roșu, Scoica, Zarna, Jgheburoasa) ce intră în componența rezervației naturale Golul alpin Valea Rea-Zarna. În comuna Nucșoara, amintim lacul Învârtita, cunoscut ca cel mai mare lac format în depozite gipsifere din țară, declarat monument natural, izvoare minerale sulfatate, calcice, sodice sau sulfuroase, ce ar pot fi folosite în scopuri balneare.

Flora:

Gorun, carpen, stejar, tei pucios, jugastru, fag, carpen, paltin de munte, ulm de munte, alun, măr câinesc, măr pădureț, salbă moale, spinul cerbului, caprifoi, corn, păducel, pipirig, rogoz, firuța mare, leurda, laptele cucului, toporașul de munte, iarba vântului, coada câinelui, zazanie, arin, salcii, ulm, frasin, molid, brad, mesteacăn, afin, coacăz de munte, ferigi, mușchi, tufișuri târâtoare, ienupăr, smirdar, merișor, parusca, țepoșica, firuța și vioreaua de munte, ridichioarea, scrântitoarea, ghintura, brândușa, garofița pitică, omagul galben și albastru, coarna, rugina, ovascior, degetăruț, ochiul găinii, cupa alpină, almeria, luceafărul, chimenul de munte, viorele, piciorul cocoșului, etc.

Fauna:

Ursul, cerbul, râsul, lup, căprioara, mistreț, pisica sălbatică, vulpea, jderul, veverița, capra neagră, chițcanul, cârtița, șoarece de zăpadă, brumărița, fasa alpină, cinteza, mierla, acvila de munte, cocoșul de munte, pasărea de taiga, păstrăvul, scobar, mreana, boiștean, zglăvoaca, clean, etc.

Arii protejate:

Lacul Învârtita, zona carstică Nucșoara, Golul Alpin Valea-Rea, situl natural chei Brăduleț.

Baza tehnico - materiala:

Biserca Nucșoara, tabara școlară, 3 cabane de vânătoare, 3 pensiuni agroturistice.