Transparenta veniturilor salariale

Hotararea nr 19 din 28.04.2023 - Hotarare privind stabilirea salariilor de baza ale functiilor publice si contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Negrasi