Stema

Descrierea stemei

Stema comunei Negraşi se compune dintr-un scut triunghiular albastru cu marginile rotunjite, tăiat de un brâu undat de argint.

În interiorul scutului, în partea superioară, se află o cruce treflată flancată de două narcise, care se întretaie în partea inferioară, toate de aur.

În vârful scutului se află un mănunchi cu 4 spice de grâu de aur.

Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţiile elementelor însumate

Crucea treflată reprezintă biserica Cuvioasa Parascheva, declarată monument istoric.

Narcisele simbolizează obiectivul turistic "Poiana Narciselor".

Brâul undat reprezintă râul Dâmbovnic, care străbate localitatea.

Spicele de grâu fac referire la ocupaţia de bază a locuitorilor, agricultura.

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.