Stema

Descrierea stemei

Stema comunei Mozăceni se compune dintr-un scut triunghiular albastru cu marginile rotunjite, tăiat de două brâuri undate, de argint.

În partea superioară se află 3 spice de grâu, încrucişate, de aur.

În vârful scutului se află o acvilă de aur, cu aripile desfăcute, cu capul conturnat, stând pe un zid de argint, compus din 3 rânduri de cărămizi, rostuit negru.

Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţiile elementelor însumate

Spicele de grâu reprezintă ocupaţia de bază a locuitorilor, agricultura şi numărul satelor ce alcătuiesc localitatea.

Acvila semnifică bogăţia cinegetică a zonei.

Brâurile undate simbolizează râurile Mozacu şi Dâmbovnic care străbat localitatea.

Zidul face referire la descoperirile arheologice din zonă.

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.