Anunturi - anul 2019

Primaria comunei Mozaceni organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice vacante de: - consilier, grad profesional superior - Compartiment Contabilitate Taxe si Impozite

Anunt privind rezultatele probei de selectie a dosarelor de inscriere la examenul organizat in data de 12.07.2019

Anunt nr 2866 din 12.07.2019 - Anunt final privind rezultatele finale ale examenului de recrutare organizat in data de 12.07.2019 pentru ocuparea functiei vacante de consilier, grad profesional superior – compartiment taxe si impozite din cadrul primariei comunei Mozaceni, judetul Arges

Anunt nr 4666 din 26.11.2019 – Primaria comunei Mozaceni organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent – Compartiment Contabilitate Taxe si Impozite (Anuntul de concurs, Bibliografia si Actele necesare pentru concurs)

Anunt nr 5024 din 23.12.2019 – Anunt privind rezulatele probei de selectie a dosarelor de inscriere