Hotarari de consiliu - anul 2017

Hotarare nr 29 din 29.08.2017 – privind revocarea HCL nr 26/28.07.2017 si stabilirea salariilor de baza pentru functiile publice si personalul contractual angajat in aparatul de specialitate al primarului comunei Mirosi, precum si pentru stabilirea indemnizatiei consilierilor locali, conform Legii nr 153/2017